• ČÍM SE ZABÝVÁME

  Jsme strojírenská firma s dlouholetou tradicí. Provádíme kusovou výrobu nástrojů, nářadí, přípravků a strojních součástí, sériové obrábění, soustružení, frézování, vrtání a broušení dílů.

 • JSME STROJÍRENSKÁ FIRMA S DLOUHOLETOU TRADICÍ

  Jsme strojírenská firma v severním podhůří Jizerských hor s dlouholetou tradicí, jejímž krédem je přesnost a preciznost provedení výrobků.

 • O CO USILUJEME

  Usilujeme o soustavnou modernizací vybavení, profesní rozvoj zaměstnanců a zlepšování pracovních podmínek. Vlastním výzkumem a vývojem rozšiřujeme technické možnosti našich výrobků. Snažíme se tak o maximální spokojenost našich zákazníků.

 • STAVÍME NA ODBORNÉM ROZVOJI ZAMĚSTNANCŮ

  Podporujeme odborný rozvoj našich zaměstnanců. Systém rozvoje lidských zdrojů se řídí vnitřními předpisy firmy – pracovním řádem a pracovní náplní, minimálním standardem vzdělání stanoveným pro jednotlivé pracovní pozice, ad.

 • ZÍSKALI JSME ŘADU ODBORNÝCH CERTIFIKÁTŮ

  Firma je držitelem certifikátu ISO 9001:2008 a řízení celého výrobního procesu probíhá ve shodě s požadavky této systémové normy. Také zaměstnanci firmy získali řadu významných osvědčení.

 • JDE NÁM O DOBRÉ VZTAHY S OBCHODNÍMI PARTNERY

  Hledáme stále nové cesty, jak zdokonalit celý proces výroby. K tomu patří i dobré obchodní vztahy . V současnosti spolupracujeme s celou řadou tuzemských i zahraničních firem.

Preciznost

Firma je držitelem certifikátu ISO 9001:2008 a řízení celého výrobního procesu probíhá ve shodě s požadavky této systémové normy. Také zaměstnanci firmy získali řadu významných osvědčení.

Více

3D návrhy v CADU

Při definici plánů výroby využíváme také řešení společnosti Siemens, která s produktem NX nabízí kompletní sadu výrobních řešení od počítačem podporovaného obrábění (CAM).

Více

Automobilový průmysl

 Usilujeme o dlouhodobou a efektivní spolupráci s našimi dodavateli i odběrateli. V současnosti spolupracujeme např. s firmami DGS, Kamax, Knor, Pressmetetal, Kartsit, Denso ad.

Více

Více než

20

let na trhu

 

Více než

200

projektů ročně

 

Více než

1000

spokojených zákazníků

 

O nás

JIZERSKOHORSKÁ STROJÍRNA spol. s r.o. se zabývá výrobou nástrojů, nářadí, přípravků a strojních součástí. Díky svému technickému vybavení tak vytváří podmínky pro uspokojování většiny potřeb našich zákazníků v tomto odvětví.

jhs (40)

Výzkum a vývoj

Firma se dlouhodobě zabývá vývojem a výrobou lisovacích nástrojů, kontrolních a obráběcích přípravků.

Projekt ZAKLÁDÁNÍ ODLITKŮ (POLO)AUTOMATICKÝMI PERIFERIEMI

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vyvinout a zkonstruovat návrh pracoviště CNC obráběcího stroje s děstníkovým zásobníkem tak, aby systém zakládání odlitků fungoval pomocí průmyslového robota.

DOTACE-EU