Měření

  • Souřadnicový měřící stroj WENZEL LH 65
  • Souřadnicový měřící stroj WENZEL LH 87-1000 a LH 87-1500
  • Profiloměr Mahr Marsurf PCV
  • Digitální výškoměry
  • Drsnoměr Mahr
  • Tvrdoměry Rockwell, Vickers