Měření

  • na souřadnicových měřících strojích
  • profilů
  • drsnosti
  • tvrdosti